1 2 3

Spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r. o. vznikla v roku 2004, 50 rokov od postavenia prvého „paneláku.“ Panelové bytové domy sú z hľadiska teplotechnických požiadaviek pri stále sa zvyšujúcich cenách energií nevyhovujúce. Veľké množstvo bytových domov má záujem realizovať obnovu a revitalizáciu, ale nevedia, ako na to. Najzásadnejšou podmienkou obnovy bytového domu je samotná myšlienka pustiť sa do nej.